Reference

 • I met Jan in June 2014 under unusual circumstances. We specially came to Prague for 3 days to buy an apartment, but the Russian broker let us down. He offered us only one and then not a good option. We refused, walked down the street and, for good luck, went to the office where Jan was on duty at that time. Jan managed to find 5 options for us in one evening! The next day, we looked at all 5 options, chose one and signed the Purchase Agreement for us with his friend- lawyer. Since then, I have already bought several apartments in Prague, which Jan quickly and carefully selected for me. I came, looked, chose and bought. Jan knows Prague well and knows how to choose apartments, which then always rise in price. Jan helps me rent out these apartments in Prague, Jan solves all current issues with tenants. Therefore, in 2014, I accidentally found not only a real estate manager, but also a reliable friend.

 • Sergey. S.

  prosinec 2020


 • Jan not only organized everything about viewing a flat and renting it, but during years of rental he was basically a full-time representative for landlord, therefore all communication was done through him, varying from minor domestic questions to issues needing urgent attention. During moving in, he also helped with making a contract with UPC with special price. When rent period ended, Jan was punctual with his assistance during moving out, including help with selling furniture to landlord.

 • Sergei L.

  květen 2020


 • Profesionální a spolehlivý přístup, rychlé jednání a přehled o trhu s nemovitosmi jak co se prodeje, tak pronájmu týče.

 • Lukáš K.

  únor 2020


{{ item.tab }}

{{titulek(nemovitost)}}

{{getSlozenaAdresa(nemovitost.adresa_nemovitosti)}}

 • Příprava

 • Realizace

 • Rezervace

 • Finalizace

Ing. arch. Jan Vaněk


IČO 86956345

kancelář I. P. Pavlova

Lublaňská 61, 120 00, Praha 2 - Vinohrady


sledujte mne na sociálních sítích

Kontaktujte mne

+420 723 835 390 janvanek@relitas.cz
těším se na vaši zprávu

zpráva

zpráva

zpráva

ETICKÝ KODEX RELITASMakléř realitní asociace RELITAS:1) Ctí mravní principy, chová se zdvořile, odpovědně, čestně, dodržuje zásady slušného chování bez ohledu na pohlaví, etnický nebo sociální vod, barvu pleti, sexuální orientaci, národnost, majetkové poměry, zdravotní stav, věk, víru a nábenství, politické nebo jiné smýšlení svých klientů.2) Svou práci vykonává s požadovanou mírou empatie a na co nejvyšší odborné úrovni, kterou si průběžné zvyšuje a doplňuje.3) Řídí se legislativou, předpisy a standardy související s výkonem jeho práce.4) Pracuje vždy jen s nezbytným minimem osobních údajů a věrných informací. S informacemi vždy zachází diskrétně a neprezentuje je před nepovolanými osobami.5) Jedná odpovědně v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku.6) Nezneužívá svého postavení pro svůj osobní profit či profit třetí strany.7) Nevyžaduje a nepřijímá od klientů a žádné dary ani jiná zvýhodněni, která by mohla ovlivnit jeho rozhodování a výkon práce.8) Nestasvé osobní zájmy, zájmy členů své rodiny nebo zájmy přátel do střetu se zájmy klientů.9) Jedná a vystupuje tak, aby jeho chování přispělo k udržení prestiže a zvyšovaní společenského uznání realitní asociace RELITAS i makléřů RELITAS a chrání jejich dobrou pověst. PROFESNÍ STANDARDY RELITASMakléř realitní asociace RELITAS dodržuje tyto profesní standardy1) Prezentace nemovitosti je úplná včetně všech podstatných náležitostí.2) Cena nemovitosti na prodej je prezentována včetně odměny za zprostředkování.3) Prohlídku nemovitosti realizuje makléř v jednu chvíli vždy jen s jedním zájemcem.4) Rezervační smlouva je třístranná.5) Pro úschovu kupní ceny využívá makléř služeb advokáta, notáře, nebo banky.